Bahala na ginatabisan ko nila kay ako lang isa. Basta nangala kog baby back ribs, nachos ug salsa! :D #mooncafe

Bahala na ginatabisan ko nila kay ako lang isa. Basta nangala kog baby back ribs, nachos ug salsa! :D #mooncafe